Printen

Regeling mbo en schoolfondsen

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben. Afhankelijk van je leeftijd bestaat er een regeling.

Let op: de tegemoetkoming is niet voor lesgeld maar voor andere schoolkosten zoals boeken en ander lesmateriaal.

Jonger dan 18 op 1 oktober van het lopende schooljaar
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt in zo'n situatie ouders/ verzorgers en/of studenten hiermee. Binnen VISTA college geven we uitvoering hieraan middels de regeling mbo

Samenwerking met Stichting Leergeld
VISTA college werkt in de uitvoering van de regeling mbo samen met Stichting Leergeld Deze stichting toetst eerst zorgvuldig of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Een huisbezoek kan hier onderdeel van uitmaken.

Aanmelden voor regeling mbo

Als je een beroep wil doen op de Regeling MBO meld je je aan bij de Stichting Leergeld in je woonplaats of regio. Je moet op 1 oktober van het lopende schooljaar nog minderjarig zijn (18-).

Aanmelden via de website van de lokale stichting:

18 jaar en ouder op 1 oktober van het lopende schooljaar en je start aan een nieuwe opleiding
Ben je 18 jaar of ouder dan is er ook een tegemoetkoming mogelijk voor leermiddelen. Deze wordt vergoed uit het Schoolfonds VISTA college. Als je hier een aanvraag voor wilt indienen kun je je voor een inkomenstoets aanmelden bij Leergeld Parkstad of de stichting leergeld in je eigen regio. Leergeld Parkstad voert indien gewenst voor álle VISTA studenten ouder dan 18 jaar de inkomenstoets uit.

Meld je aan via de website www.leergeld.nl/parkstad

Daarnaast geldt nog het volgende

  • VISTA college bestelt de leermiddelen en/of materialen voor je. Je hoeft dit niet zelf te doen.
  • De aanvraag en daar bijbehorende inkomenstoets loopt via de Stichting Leergeld. Na goedkeuring wordt de aanvraag in behandeling genomen door het VISTA college;
  • Zodra VISTA college een positief advies ontvangt van de Stichting Leergeld zorgt VISTA college voor de levering van de benodigde leermiddelen;
  • Je moet als student bij VISTA college staan ingeschreven voor een BOL-opleiding;
  • De toekenning kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten.
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken