Printen

Mbo-studentenfonds

Financiële ondersteuning voor aanschaf leermiddelen

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Ook kun je als student plotseling ziek worden of door andere bijzondere omstandigheden, studievertraging oplopen. Je kunt dan als student hierin, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden. Bijvoorbeeld als je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben of je chronisch ziek bent. Afhankelijk van je leeftijd, of bij studievertraging, bestaat hier een regeling voor.

Voor alle aanvragen geldt:

  • Je moet ingeschreven staan als student van een BOL-opleiding bij VISTA college;
  • De aanvraag en daarbij behorende inkomenstoets loopt via de Stichting Leergeld;
  • Als er een “positief” advies is van Stichting Leergeld, wordt de aanvraag in behandeling genomen door VISTA college;
  • VISTA college zorgt voor de levering van de benodigde leermiddelen;
  • Je mag zelf geen leermiddelen bestellen. Zelf aangeschafte leermiddelen niet worden vergoed;
  • De toekenning van de financiële tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;
  • Wanneer je formulieren niet naar waarheid invult of vragen bewust niet beantwoord is de aanvraag ongeldig. Een toegekende tegemoetkoming betaal je dan terug.

Ben je jonger dan 18 jaar op 1 augustus 2021 van het komende schooljaar (18-)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt in zo'n situatie ouders/ verzorgers en/of studenten hiermee. Dit doen ze vanaf 1 augustus 2021 met de regeling mbo-studentenfonds.

Samenwerking met Stichting Leergeld

VISTA college werkt in de uitvoering van de regeling mbo-studentenfonds samen met Stichting Leergeld. Deze stichting Leergeld toetst eerst zorgvuldig of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Een huisbezoek kan hier onderdeel van uitmaken.

Aanmelden voor het mbo-studentenfonds VISTA college

Om in aanmerking te komen voor de regeling van het mbo-studentenfonds meld je je eerst aan bij de Stichting Leergeld in je woonplaats of regio voor het afnemen van de inkomenstoets. Als blijkt dat je voldoet aan de criteria zal het mbo-studentenfonds VISTA college tegemoet komen in de studiekosten Je moet wel op 1 augustus van het komende schooljaar nog minderjarig zijn (18-).

Aanmelden via de website van de lokale stichting:

Ben je 18 jaar en ouder op 1 augustus van het komende schooljaar of;

Ben je 18 jaar en ouder bij de start aan een opleiding met een flexibele startdatum (18+)

Ben je 18 jaar of ouder dan is er ook een tegemoetkoming mogelijk voor leermiddelen. Deze wordt vergoed uit het Schoolfonds VISTA college dit is een onderdeel van het mbo-studentenfonds VISTA college. Als je hier een aanvraag voor wilt indienen kun je je voor een inkomenstoets aanmelden bij Leergeld Parkstad of de stichting leergeld in je eigen regio. Leergeld Parkstad voert, indien gewenst, voor álle VISTA studenten ouder dan 18 jaar de inkomenstoets uit. Houdt er wel rekening mee dat je eigen inkomsten ook meetellen bij de inkomenstoets. (Basisbeurs, aanvullende beurs, maximale lening, zorgtoeslag, huurtoeslag en eventueel éénoudertoeslag maar ook je bijbaantje).

Deze tegemoetkoming wordt maar éénmalig verstrekt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat in alle kosten tegemoet gekomen wordt. Meld je aan via de website www.leergeld.nl/parkstad.

Let wel op: de tegemoetkoming is niet voor lesgeld of reiskosten, maar voor de verplichte schoolkosten zoals boeken lesmateriaal en andere materialen die nodig zijn.

Studenten die bij studievertraging in aanmerking willen komen voor een financiële ondersteuning

Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds als je een studievertraging oploopt. Een aanvraag doe je bij het mbo-studentenfonds > mbo-studentenfonds@vistacollege.nl.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken