Printen

Ontheffingsonderzoek

Voor studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen.

Voor het volgen van een mbo-opleiding moet je de juiste vooropleiding hebben. Zonder de vereiste vooropleiding ben je in principe wettelijk niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 of 4. VISTA college wil iedereen de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Ook als je niet voldoet aan de toelatingseisen.

Doelgroepen

  • Je komt niet rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs: je hebt door diverse omstandigheden geen diploma behaald of je kunt het ooit behaalde diploma niet overleggen of het behaalde diploma voldoet niet aan de vooropleidingseisen.
  • Je komt rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs: je bent minimaal 16 jaar en na overleg met je huidige school lijken er voor jou geen kansen meer te zijn om met diploma de middelbare school te verlaten.
  • Je hebt een opleiding gevolgd in het buitenland: het behaalde diploma kun je niet overleggen of het diploma kan niet gewaardeerd worden (SBB).

Studenten die rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs komen en wel een diploma hebben behaald, worden geplaatst op de opleiding waarvoor zij toelaatbaar zijn.

  • De ontheffingsprocedure geldt voor BOL, BBL en bedrijfsopleidingen.
  • Uitgangspunt is dat ontheffing beoordeeld wordt voor 1 niveau hoger dan waarvoor wettelijk toelaatbaar. Het hebben van aantoonbare (relevante) werkervaring kan aanleiding zijn voor het verlenen van ontheffing voor een hoger niveau.

Klik hier voor de toelatingseisen

Behoor je tot de hierboven vermelde doelgroep en wil je ontheffing aanvragen om mogelijk toch te kunnen starten met de gewenste opleiding ook al voldoe je niet aan de toelatingseisen? Volg dan de volgende stappen:

  1. Meld je aan voor de gewenste opleiding.
  2. Stuur een mail naar ontheffingsonderzoek@vistacollege.nl waarin je kenbaar maakt voor welke opleiding je ontheffing aanvraagt. Vermeld tevens in de e-mail waarom jij denkt dat deze mbo opleiding beter bij jou past.

Klik hier voor de opleidingen

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken