Update corona-maatregelen 14 oktober 2020 > aangepaste maatregelen

Meer informatie
Printen

Klachten

VISTA college kent een klachtenprocedure voor studenten, medewerkers, ouders- en of verzorgers. Het betreft een onafhankelijke klachtencommissie, daarnaast kent het VISTA college ook een eigen ombudsman.

De gegevens van de commissie zijn:

Klachtencommissie
T.a.v. de ambtelijke secretaris
Postbus 1825
6201 BV Maastricht

De gegevens van de ombudsman zijn:
De heer F. de Vries
Postbus 1825
6201 BV Maastricht
06 – 51 22 77 08

Stuur je klacht via e-mail

Klachtenreglement

Leermiddelen

Je moet zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

De middelen die je nodig hebt om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen, stellen wij ter beschikking. Daaronder vallen:

  • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
  • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen etc.

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot leermiddelen, meld dit dan via onderstaande button.

Stel hier jouw vraag of opmerking over de leermiddelen

Klokkenluidersregeling

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK). Deze wet biedt een betere begeleiding en bescherming aan klokkenluiders. Bovendien is elke organisatie met vijftig werknemers of meer wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. De regeling geeft werknemers, studenten en (externe) personen de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden binnen het VISTA college.
Het VISTA college vindt het van groot belang dat medewerkers, studenten en andere personen op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen het VISTA college zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie.

Klokkenluidersregeling

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken