Printen
Klachtmeldingen of complimenten

Klachtmeldingen of complimenten

Iedereen binnen VISTA college doet zijn best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is fijn om dat ook terug te horen, want wie wil er nou geen schouderklopje? Een compliment geven is natuurlijk het leukst, als je dat rechtstreeks doet. Maar het kan ook via onze complimenten-button en dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt.

Stuur een compliment

Maar soms gaat het toch niet helemaal zoals je zou willen. Binnen VISTA college is de afspraak, dat je een probleem eerst onderling probeert op te lossen. De mentor of leidinggevende kan zo nodig hulp bieden. Kom je er samen toch niet uit, dan zijn er andere mogelijkheden om een oplossing te zoeken.

Ombudsvrouw

Medewerkers, studenten en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders, stagebedrijven of leveranciers) kunnen bij onze Ombudsvrouw terecht voor alle zaken die een relatie met school hebben en waarover een probleem is ontstaan dat je niet onderling kon oplossen. Uitgezonderd zijn kwesties rondom ongewenst gedrag, daarvoor kun je de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon.

De Ombudsvrouw voor VISTA college is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij biedt hulp om het probleem alsnog samen op te lossen. Zo nodig bemiddelt zij. Gesprekken met de Ombudsvrouw zijn altijd vertrouwelijk, je bespreekt samen welke stappen nodig zijn.

De Ombudsvrouw voor VISTA college is is Hélène Maessen. Je kunt haar mailen of bellen:

e-mail: h.maessen@vistacollege.nl
telefoon: +31631799807

Stuur je klachtmelding

Klachtencommissie

Als ook met hulp van de Ombudsvrouw de klachtmelding niet opgelost kan worden, heb je altijd nog de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van VISTA college. De Ombudsvrouw zal je daarover informeren en op de goede weg helpen.

De hele procedure is vastgelegd in het Reglement van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie is bereikbaar via de ambtelijk secretaris:

Godelieve Visschers
e-mail: g.visschers@vistacollege.nl
telefoon: +31 88 0015736
adres: Postbus 1825, 6201 BV Maastricht

Klokkenluidersregeling

VISTA college vindt het van groot belang dat medewerkers, studenten en externe personen op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen het VISTA college, zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie. Daarom is er een Klokkenluidersregeling opgesteld, die voldoet aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK).

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken