Printen
Beleid, rechten en plichten

Beleid, rechten en plichten


Studentenstatuut

Het is normaal dat we ons aan een aantal regels moeten houden in Nederland. Dat geldt uiteraard ook binnen VISTA college. Deze regels vind je in het studentenstatuut.

Studentenstatuut

Onderwijsovereenkomst

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is bepaald dat de school en de student met elkaar een contract afsluiten waarin de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de studie nauwkeurig worden vastgelegd. Zo weten beide partijen wat ze van elkaar mogen verwachten en waar ze elkaar op mogen aanspreken. Deze zogenoemde onderwijs- overeenkomst (OOK) is onderdeel van de algemene voorwaarden. Een model van de onderwijsovereenkomst kun je via onderstaande link downloaden.

Onderwijsovereenkomst

Praktijkovereenkomst

Elke opleiding binnen het beroepsonderwijs kent een vorm van stage of leren in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (BPV). Om ieders rechten en plichten vast te leggen wordt er een praktijkovereenkomst (POK) gesloten tussen het bedrijf, de school en de student. De praktijkovereenkomst regelt de inhoud en duur van de BPV en de rechten en plichten van de student, de school en het praktijkbedrijf. Een model van de onderwijsovereenkomst kun je via onderstaande link downloaden.

Praktijkovereenkomst

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken