Pedagogisch medewerker & onderwijsassistent

Maastricht, Sibemaweg
BOL
Sittard, Arendstraat
BBL & BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
23285

Jij werkt graag met kinderen en/of jong volwassenen

Als pedagogisch medewerker werk je met baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot 12 jaar. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging. Je begeleidt hen en organiseert allerlei activiteiten. Je zorgt voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Daarbij ben je aanspreekpunt voor ouders. Werken met kinderen is nooit saai, dus je hebt een afwisselende baan. Je werkt zelfstandig en bent vaak eindverantwoordelijk. Hierdoor heb je ook een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.

Als onderwijsassistent help je leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo bij hun werkzaamheden in de klas. Je bereidt bijvoorbeeld lessen mee voor, je zet materialen klaar en tijdens de les begeleid je (groepjes) leerlingen. Zo krijgen de leerlingen meer persoonlijke aandacht en halen ze beter hun leerdoelen. Je hebt ook administratieve taken en helpt mee met het organiseren van activiteiten op school. Soms help je ook bij nakijkwerk.Na het eerste schooljaar kies je voor kinderopvang of voor onderwijsassistent uit de volgende opleidingen.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Je leert hoe je contact met kinderen maakt, hoe je signalen van ze opvangt, hoe je activiteiten met ze kunt doen, en hoe je omgaat met de ouders. Met de richting kinderopvang kom je bij een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang terecht. Maar er is natuurlijk ook een groep kinderen die niet probleemloos opgroeit, bijvoorbeeld doordat de ouders de opvoeding niet goed aankunnen, of omdat ze andere problemen hebben.

Tijdens de opleiding besteden we onder andere aandacht aan beroepsgerichte vakken en vaardigheden, zoals ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodiek en vaardigheidstraining, sociale vaardigheden, zorgvaardigheden en communicatieve vaardigheden. Daarnaast volg je algemene vakken als rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan- & burgerschapslessen.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Stage(s)

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Verder leren/werken

Jij kunt na deze opleiding verder studeren en een hbo-opleiding volgen zoals social work of pedagogiek. Ga je werken dan kun je terecht bij een organisatie voor kinderopvang of een onderwijsinstelling, zoals een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, integraal kindcentrum, brede school of een school voor speciaal onderwijs.

DIRECT AANMELDEN SCHOOLJAAR
2022-2023
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken