Pedagogisch medewerker kinderopvang

Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BOL & BBL
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
Crebo
25696/23285

Jij bent onmisbaar

Jij kunt van kinderen geen genoeg krijgen. Je bedenkt voor je neefjes, nichtjes en buurtkinderen de leukste spelletjes, bent onvermoeibaar en zorgt altijd voor wat lekkers. Op tijd trek je aan de bel, corrigeert waar nodig en kunt als geen ander troosten. Even een knuffel, een aai over een bolletje en een kusje op een kapotte knie of geschaafde elleboog. Als pedagogisch medewerker kinderopvang ben jij bezig met (groepsgewijze) opvang en ondersteuning van kinderen.

Je werkt met kinderen tot 12 jaar in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in de naschoolse- of buitenschoolse opvang. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging, begeleidt ze en organiseert allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten.Samen met je collega's natuurlijk. Jij hebt oog voor de ontwikkeling van jouw kleine klanten en stimuleert ze om te ontdekken en groeien. Met geduld, tact en invoelingsvermogen ben je hun steun en toeverlaat en zorg je voor een vertrouwde, stimulerende en veilige omgeving. Geen dag zal meer hetzelfde zijn als je Pedagogisch medewerker kinderopvang wordt. Daar zorgen de kids wel voor.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als pedagogisch medewerker kinderopvang werk aan de (sociale) ontwikkeling van baby’s of kinderen. Ouders of verzorgers kunnen dan ook met een specifieke vraag naar de opvang komen. Jij bent altijd hun aanspreekpunt. Het is belangrijk dat je sociaal en professioneel bent en goed Nederlands spreekt. Je baan vraagt een grote verantwoordelijkheid, is afwisselend en hoewel je ook zelfstandig werkt. In sommige gevallen ben je eindverantwoordelijk.

Kies je voor deze opleiding, dan kies je voor een dagopleiding. Je start met een algemene basisperiode van 1 jaar. Na de eerste twintig weken school ga je al wekelijks stage lopen in de beroepspraktijk.

Vanaf het tweede leerjaar volg je - afhankelijk van je motivatie, geschiktheid en resultaten - specifiek het uitstroomprofiel pedagogisch medewerker Kinderopvang. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan je kennis, vaardigheden en houding. Je leert hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt, hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten bedenkt en begeleidt en opvoedt en samenwerkt. In jouw vakkenpakket zitten vakken als; communicatie en organisatie, kind en omgeving, methodisch begeleiden, pedagogiek, psychologie, sport en spel en sociale vaardigheden.

Daarnaast heb je algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschap. Volg je de niveau 4 opleiding, dan komt daar Engels bij. Je krijgt hoorcolleges, opdrachten en vaardigheidstrainingen. Je doet aan intervisie en werkt zo nu en dan projectmatig. Gedurende je hele opleiding begeleiden we je natuurlijk intensief. Onze docenten en je mentor staan je waar nodig met raad en daad bij.

Maximum aantal deelnemers (numerus fixus)
NUMERUS FIXUS

Voor deze opleiding geldt een numerus fixus van 80 studenten. Nadat je hebt deelgenomen aan het plaatsingsadviesgesprek kijken we terug naar de datum van ontvangst van het aanmeldingsdossier (kopie ID en diploma of actuele puntenlijst). Deze datum bepaalt de volgorde van plaatsing.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

Verder leren/werken

Wil je na je studie verder studeren, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang of Onderwijsassistent. Ga je werken dan kun je solliciteren bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of de voor-tussen-buiten- of naschoolse opvang.

Direct Aanmelden
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken