Technisch Leidinggevende

Wat kan de deelnemer bereiken?

De technisch leidinggevende geeft direct leiding aan medewerkers in een technische bedrijfsomgeving. Hij zorgt ervoor dat werkzaamheden volgens afspraak en naar tevredenheid worden uitgevoerd.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

Geeft leiding aan technische werkzaamheden, Inventariseert en bestelt materialen en middelen, Regelt (preventief) onderhoud van werkplek/locatie en arbeidsmiddelen, Voert eindcontrole uit, Geeft direct leiding aan medewerkers/projecten, Plant en verdeelt de werkzaamheden, Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden, Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg), Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering, Communiceert met derden, Administreert en archiveert gegevens

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning

klassikaal theorie en rollenspellen. In de praktijk de BPV uitvoeren . Deel lesmateriaal digitaal

Wat leert de deelnemer?

De deelnemer verbreed zijn kennis richting kaderfunctionaris (naast zijn technische achtergrond).

Wat kan de deelnemer na afronding van het traject?

De technisch leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden, onderhoud van arbeidsmiddelen en de werkplek. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende.

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning

klassikaal theorie en rollenspellen. In de praktijk de BPV uitvoeren . Deel lesmateriaal digitaal

Hoeveel toetsmomenten beslaat het scholingstraject?

3 toetsmomenten plus een proeve van bekwaamheid

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

Tijdens de toetsmomenten laat de deelnemer zien of hij de theorie kan toepassen. Dit kan middels een rollenspel of een verslag.

Wat voor soort bewijs ontvangt de deelnemer na afronding van de scholing?

De deelnemer ontvangt na afloop een schoolcertificaat

Is de scholing interessant voor een bepaalde sector en zo ja voor welke?

Maintenance, Installatietechniek, Procestechniek, Mechatronica.

Aanvangsdatum

Start bij voldoende aanmeldingen.

Studieduur

40 bijeenkomsten van 5 klokuren, in de avonduren.

Studieniveau

MBO 4

Studiebelasting

Zelfstudie plus uitvoering praktijkjopdrachten in bedrijf (BPV), gemiddeld per jaar 850 uren.

Studierichting

MBO 4 Technisch leidinggevende

Benodigde voorkennis / opleiding

MBO 3

4