Je bent nu op de site van CIOS, onderdeel van VISTA college
Printen
Toelatingstest en dansauditie

Digitale toelatingstest voor schooljaar 2021/2022


Sport

Om te kunnen starten aan de opleiding CIOS niveau 3-4 dien je te voldoen aan de eisen van de toelatingsprocedure . We willen graag weten wat jouw motivatie is om te starten bij het CIOS en je moet kunnen aantonen dat je een aantal motorische vaardigheden kunt uitvoeren die belangrijk zijn voor deze opleiding.

Gezien de huidige corona-maatregelen is het niet mogelijk de toelatingstest fysiek bij het CIOS af te nemen en zul je zelf thuis en/of op je huidige school aan de slag moeten met het aantonen van jouw motorische vaardigheden. Door het vullen van een “sportfolio” kunnen wij zien of je aan alle voorwaarden voldoet om succesvol met je opleiding te starten.

Beoordeling
Het sportfolio wordt in behandeling genomen als deel 1,2 en 3 volledig ingediend zijn. Daarna volgt de beoordeling. Worden deel 1,2 en 3 beoordeeld met een onvoldoende, dan word je hierover gebeld. Worden deel 1,2 en/of 3 beoordeeld met een voldoende dan word je uitgenodigd voor deel 4, het plaatsingsadvies gesprek. Na deel 4, het plaatsingsadviesgesprek ontvang je via mail/brief de bevestiging dat je aangenomen bent.

Inhoud sportfolio:

Deel 1Pitch

Deel 2

2.1

2.2

Motorische vaardigheden

Les en leidinggeven

Vrije keuze

Deel 3Vragenlijst
Deel 4Plaatsingsadviesgesprek

Bekijk hieronder het instructiefilmpje voor CIOS Sport.

Dans

Informatie over het toelatingsbeleid van CIOS Dans volgt zo snel mogelijk.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken