Na overleg en in lijn met de nieuwe richtlijnen van het kabinet heeft VISTA college besloten per direct alle examens op onze locaties op te schorten tot en met 6 april. Digitale examens op afstand gaan - net als onderwijs op afstand - gewoon door.

Blijf up to date
Je bent nu op de site van Bedrijfsopleidingen, onderdeel van VISTA college
Printen
Flexacademie

Flexacademie

Individu centraal in maatwerkopleidingen

De Flexacademie is ontwikkeld als antwoord op de vraag naar versnelde en flexibele maatwerk oplossingen op individuele basis in de gezondheidszorg, welzijnssector en assisterende beroepen. Waar dit tot voor kort voor groepen al mogelijk was, biedt de Flexacademie dit nu ook op individuele basis. Binnen de Flexacademie is er maximale synergie tussen praktijk en onderwijs, waardoor concrete vragen vanuit het werkveld direct in individuele scholingstrajecten gegoten kunnen worden. Op basis van wensen van werkgever en werknemer stellen wij een individueel programma samen, met duidelijke doelstellingen. Het kan daarbij gaan om het behalen van een diploma of volgen van losse onderdelen van een opleiding of workshop. De deelnemer voert eigen regie en is zelf verantwoordelijk voor de eigen studievoorgang en planning. Studiecoaches begeleiden dit traject. Immers vormt zijn/haar persoonlijke resultaat de basis voor het succes in de praktijk van de instelling.

Opleidingsrichting niveau

2, 3, 4

Zorg:

 • Verpleegkundige
 • Verzorgende IG

Welzijn:

 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Maatschappelijke zorg -persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Helpende zorg & welzijn

Medisch assisterende:

 • Apothekersassistent
 • Doktersassistent

Wat maakt de flexacademie uniek

 • Individuele instroom
 • Scholing op maat
 • Flexibele instroom op elke gewenst moment van het jaar
 • Geen vast lesrooster, wel contacturen met studiecoach
 • Bepaling van het eigen regie studietempo

Kosten opleiding

De kosten bedragen € 160,- excl. BTW per maand en max € 1600,- per kalenderjaar excl. boeken.

Examens

Diplomering Landelijk erkende diploma’s Certificaten

Locatie

VISTA college
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen

Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Voor meer informatie:

Ingrid Stotijn (i.stotijn@vistacollege.nl)

Natascha van Haren (n.vanharen@vistacollege.nl)

Inschrijven voor een opleiding

Na aanmelding volgt er een AMN-talentscan in Heerlen. Dit betreft een online vragenlijst om zicht te krijgen op capaciteiten, beroepsbeeld en begeleidingsstijl. Vervolgens vindt er een intake plaats met een medewerker van VISTA college. Op basis van deze intake wordt het lesprogramma vastgesteld en de individuele duur van het traject vastgesteld. Naar aanleiding van deze intake ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een offerte met daarin de inhoud en indicatieve duur van het programma met de kosten. Bij een retour ontvangen, ondertekende offerte wordt een afspraak gemaakt voor het ondertekenen van de onderwijsdocumenten en kan het onderwijsprogramma starten. Instroom en start kan dus op elk moment binnen het schooljaar plaatsvinden.

Aanmeldformulier op te vragen bij Sylvia Meijers Coördinator contracten s.meijers@vistacollege.nl

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken